Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 („Spółka”) w celu:

  1. przestawienia informacji nt. stosowanych przez Spółkę zasad ochrony prywatności użytkowników korzystających ze strony www.ajinomoto.com.pl („Strona www”),
  2. udzielenia użytkownikom Strony www informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies.

Prywatność

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w tym: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawie z dnia 17 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. stosuje zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności w związku z prowadzeniem Strony www ochroną danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczaj dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Dane osobowe

Dane osobowe są wykorzystywane przez AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. wyłącznie w celach kontaktowych i nie będą wykorzystywane do innych celów.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. powierza przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, którzy zarządzają systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych w jego imieniu i na jego rzecz, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Strony www, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. zapewnia użytkownikom Strony www realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania. Realizując swoje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, użytkownicy Strony www mają w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji, AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W zakresie określonym przez prawo, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Pliki cookies

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki „cookies”).

Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika podczas użytkowania Strony www jest AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji ograniczone jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności w procesie zbierania danych osobowych wyróżniane są te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.

Zainstalowane pliki „cookies” nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.

Cele tworzenia plików cookies i ich rodzaje

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. umieszcza pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowania podczas użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. w celu:

  1. dostosowania Strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki tej technologii będzie możliwe zaprezentowanie użytkownikowi reklamy dopasowanej do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawienie przede wszystkim takich, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony www, co umożliwia ulepszanie i jej struktury i zawartości,
  3. tworzenia statystyk oglądalności Strony www,
  4. monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

W ramach Strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownicy Strony www mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest m.in. pod adresem:
 http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/http://jakwylaczyccookie.pl/http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.