Responsibilities

 • Manages engineering projects in collaboration with supervisor, regional and global cross-functional teams to ensure compliance with technical and engineering standards.
 • Supports the factory in technical aspects and project implementation (e.g. upgrades, technology transfer, product or technology changes).
 • Liaise with local departments: Production, Health & Safety, Quality Assurance or RD&E and interdisciplinary groups to ensure compliance with technical standards.
 • Liaise with local, regional and global engineering service providers to ensure the best and most innovative engineering solutions within the available budget.
 • Provides engineering support for local and regional initiatives (e.g. creation of specifications, tooling and equipment lists, production line layouts, procedures for new products and technologies to corporate standard
 • Defines and develops project objectives, schedules and plans, creates technical specifications for projects.
 • Forms project teams, defines responsibilities of individual team members, coordinates their activities and solves problems, recommends specific actions, reports progress and status of activities locally and regionally.
 • Collaborates in the development of engineering and investment project budgets in accordance with the local development plan.
 • Ensures that project milestones are delivered on time and within budget, and in the event of unforeseen obstacles, escalates the problem and seeks solutions.
 • Manages the development and implementation of best engineering practices on site and liaises with regional and global experts in this regard.
 • Supports local corporate initiatives for development, efficiency, cost savings or other initiatives related to local technical improvements.
 • Performs other work and activities as assigned by the supervisor.

What we expect

 • University degree in engineering: electrical, mechanical or process engineering;
 • 7+ years’ experience in a similar role in investment project management in an international environment, preferably in the FMCG industry,
 • Experience in project management procedure and related to manufacturing plant operation;
 • Strong knowledge to plan project budget and monitor expenditure
 • Strong knowledge to plan the project schedule and monitor the implementation of the investment;
 • Demonstrated experience in negotiating the purchase of machinery;
 • Very good English language skills to freely discuss technical issues with global equipment suppliers;
 • Ability to work independently and obtain information;
 • Very good knowledge of MS Office and AUTOCAD applications and ability to create and implement process diagrams;
 • Ability to work closely with all functions within the organisation
 • A proactive approach in the execution of tasks.

What we offer?

 • Private medical care
 • Sports activities co-financing
 • Holidays co-financing
 • Trainings co-financing
 • Anniversary awards
 • Company products available to employees.
 • Team-building events
 • Christmas gifts
 • Competitive salary combined with annual pay review and discretionary annual performance bonus
 • Free parking for employees.
 • Fruit and vegetables.
 • Organisation of gatherings for employees’ families
 • Employment contract directly with Ajinomoto.
 • Friendly working atmosphere.
 • Hybrid working model.
 • Opportunity to influence the way your tasks are carried out – our teams are constantly looking for new and better ways and we encourage all ideas for improvement.
 • Opportunity to participate in charity events
 • A relaxation zone.

Apply

Wyślij swoje CV

  Maks. rozmiar: 25MB, format: doc, docx, pdf, jpg, png

   


  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.   


  Administratorem Twoich danych osobowych jest AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Tobie prawach znajdziesz tutaj.

   

  1. [Administrator] Administratorem Danych Osobowych jest Ajinomoto Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS: 0000009630. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się na adres email: ado@ajinomoto.com.pl lub listownie na powyższy adres.

  2. [Cel przetwarzania] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz w przypadku wyrażenia na to zgody, w celu przyszłych rekrutacji.

   • [Podstawa prawna – umowa o pracę] Jeżeli rekrutacja odbywa się w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy odbywać się będzie na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie w jakim przesyłasz dodatkowe dane (np. wizerunek), na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz poprzez wyraźne działanie, tj. przesłanie swojej aplikacji.

    Podanie danych osobowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych niezbędnych spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury.

   • [Podstawa prawna – umowy cywilnoprawne] Jeżeli rekrutacja odbywa się w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. konieczność podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a w zakresie danych niewymaganych na ww. podstawie - na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie, tj. przesłanie swojej aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań rekrutacyjnych. Niepodanie danych niezbędnych spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury.

  3. [Okres przetwarzania] Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zamknięcia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od złożenia aplikacji.

  4. [Odbiorcy] Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom świadczącym usługi informatyczne (np. dostawca hostingu, serwera), kancelariom prawnym, agencjom zatrudnienia.

  5. [Cofnięcie zgody] W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim była udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  6. [Brak profilowania] W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

  7. [Przysługujące prawa] Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Dodatkowo, przysługuje Ci również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m. in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na dane podane w pkt 1.

   

  *pole wymagane